história

ARDELINE s.r.o. je architektonický ateliér založený v roku 2004. Nadväzuje na predchádzajúce aktivity jeho zakladateľov, autorizovaného architekta Martina Hrušku a stavebnej inžinierky Jany Jandovej. Bohaté skúsenosti na veľkých projektoch národného významu (stáž Martina Hrušku v Architecture Studio na projekte Parlament Europeen v Strasbourg, práca oboch zakladajúcich členov na projektoch ako Národná banka Slovenska, Slovenské národné divadlo a Slovenská národná galéria v Bratislave) nastavili budúce smerovanie ateliéru. Má za sebou množstvo veľkých projektov z viacerých oblastí.

typológia našich projektov

•  interiérová tvorba - korporátne projekty (admin. a obchodné priestory), bytové interiéry
•  priemyselné a logistické stavby - automobilový, elektrotechnický a chemický priemysel
•  občianske stavby - obytné súbory, rodinné domy a polyfunkcia
•  urbanisticko-architektonické navrhovanie

naše služby

•  spaceplany, fit-out, navrhovanie a projektovanie interiérov podľa najnovších
    štandardov, vrátane koordinácie a dodávky technických profesií,
    akustická optimalizácia interiérov
•  architektonické štúdie, projekty občianskych a priemyselných stavieb, vrátane rekonštrukcií
•  spracovanie všetkých stupňov technickej dokumentácie: dokumentácia k územnému
    rozhodnutiu a stavebnému povoleniu, tendrová dokumentácia, realizačný projekt,
    výkazy výmery a kontrolné rozpočty, dokumentácia skutočného vyhotovenia
•  koordinácia technických profesií (TZB)
•  návrhy nízkoenergetických a pasívnych stavieb
•  podpora pri LEED / BREEAM certifikácii
•  autorský dozor, technický dozor investora, projektový manažment
•  inžinierska činnosť (zabezpečenie ÚR, SP, kolaudácie)
•  preverenie súladu investičného zámeru s územno-plánovacou dokumentáciou a
    pripojenia na infraštruktúru

      poslanie

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Špecifiká klienta prijímame ako inšpiráciu pri tvorbe charakteristických znakov projektu. Náš výkon predstavuje kvalitný a realizovateľný architektonický koncept, ktorý vzniká za intenzívnej komunikácie s klientom, koordinujúc ostatné technické profesie. Nakoľko pracujeme v úzkom kontakte so stavbou, vieme pôvodný architektonický koncept disciplínovane dotiahnuť až do detailov dielenskej dokumentácie, čím v projektoch nezostávajú otázniky spôsobujúce problémy stavby a zbytočné odďaľovanie termínov. Počas koordinácie komunikujeme s úradmi a inými účastníkmi schvaľovacieho procesu.

klienti

Vďaka stabilite nášho pracovného teamu, vytváraniu si dlhodobého vzťahu so zákazníkmi, a najmä vďaka kvalite našich služieb, väčšina našej klientely je nám verná a obracajú sa na nás aj v budúcnosti. ARDELINE je aj preto nositeľom kontinuity projektov pre klientov, ich nájomcov alebo prenajímateľov.

referencie   interiérová tvorba

2017


20162015

2014
2013


2012

2011
2010

2009

2008
2007


2006

Energochemica v Twin City Tower, na 20-21.NP, Bratislava – 2050 m2 – v rozpracovaní
Colonnade poisťovňa v Digital Park 2, blok C na 2.NP, Bratislava – 600 m2 – vo výstavbe
Colonnade poisťovňa v BC Moldavská 2, Košice na 3.NP – 1200 m2 – vo výstavbe
Adastra v Blumental Offices, na 6.NP, Bratislava – 480 m2 – vo výstavbe
Vein Clinic v Blumental Offices, na 3.NP, Bratislava – 260 m2 – vo výstavbe
McRoy v Uniq Offices, na 7.NP, Bratislava – 440 m2
CMS Law & Tax v Uniq Offices, na 6.NP, Bratislava – 440 m2
Pixelfederation aktualizácia v Digital Park 3 na 6-7.NP, Bratislava - 100 m2
Metrohm v Central Five, expanzia na 3-4.NP, Bratislava – 500 m2
Geberit Showroom v CBC 2, na 2.NP, Bratislava – 630 m2 – vo výstavbe
Cvernovka Offices, Bratislava – 13 000 m2 – štúdia, spaceplan
Swiss Re v Twin City, budova B na 2.NP a 5-6.NP – 9200 m2
Detské Centrum v Twin City, budova B, na 1.NP – 240 m2
Yanfeng v Twin City, budova C na 4.NP, Bratislava – 2400 m2
Pixelfederation aktualizácia v Digital Park 3 na 6-7.NP, Bratislava – 20 m2
Metrohm v Central Five, na 3.NP, Bratislava – 400 m2
CRH v Digital Park 3, blok F na 4NP, Bratislava – 280 m2
CRH v Business Centre Košice na 9.NP, Košice – 150 m2
HubHub v Twin City, budova B na 1.NP, Bratislava – 1100 m2
Swiss Re v Twin City, budova B na 3-4.NP Bratislava - 6340 m2
SBA a NPC v Twin City A na 1-2.NP a 1.PP, Bratislava – 3000 m2
HENKEL Slovensko v BBC1Plus, expanzia na 5.NP, Bratislava - 2000 m2
Pixelfederation aktualizácia v Digital Park 3 na 6-7.NP, Bratislava – 140 m2
Deutsche Telekom SHS v CBC1 na 9.NP, Bratislava - 700 m2
GENERALI Slovensko - zmena priestorov vo Westend Square na 11.NP, Bratislava - 500 m2
ČSOB finančná skupina, interiéry novostavby, Bratislave – 15000 m2
Deutsche Telekom SHS v CBC1 na 4.NP, Bratislava – 600 m2
BONGRAIN – MILEX NMNV a.s. v Galvaniho BC na 3.NP, Bratislava – 350 m2
SKYTOLL vo Westend Square na 17.NP, Bratislava – 1000 m2
Pixel Federation v Digital Park 3 na 6-7.NP, Bratislava – 2100 m2
Deutsche Telekom SHS v CBC2 na 4.NP, Bratislava – 2000 m2
ABB reprezentačný showroom v BC Tuhovská na 1.NP, Bratislava – 200 m2
HENKEL Slovensko v BBC1Plus, expanzia na 8-9-10.NP, Bratislava - 3600 m2,
HENKEL Slovensko v Apollo BC 2, Bratislava – interiér techn. laboratórii - 300 m2
ABB centrála v BC Tuhovská, Bratislava – 1350m2
HENKEL Slovensko, Techn. laboratória - PSP a RP interiéru v Golden City – 550 m2
GENERALI Slovensko regionálne agentúry v BA, TT, TN, ZA, NR, BB, KE, PO
ČSOB Leasing vstupná hala na 1.NP – 100 m2, Bratislava
SYGIC R&D center v CBC4 na 6.NP, Bratislava – 500 m2
Jones Lang Lasalle v Astoria Palace, Bratislava – 320 m2
WIA Hyundai vstupná hala, Changwong, Južná Kórea, pre GC Takenaka Europe
Hyundai Motors Europe jedáleň, Offenbach v Nemecku, pre GC Takenaka Europe
Foxconn zmena vstupnej haly admin. budovy v Nitre, 250 m2
Convivencia právnická kancelária v Aupark Tower na 10.NP, Košice - 300 m2
SYGIC v CBC4 na 7.NP, Bratislava - 1000 m2
NESTLÉ Slovensko v BBC1Plus, Bratislava - 1000 m2
GENERALI Slovensko centrála vo Westend Square, Bratislava - 7000 m2
AU Optronics - závod na el. - kanc. interiéry, Trenčín - 6000 m2, pre GC Takenaka Europe
BOIRON vo Westend Square, Bratislava – 300 m2
Johnson&Johnson a Janssen Cilag v CBC3, Bratislava - 1300 m2
Zepter International v CBC5 + showroom, Bratislava - 900 m2
Zepter Finance v CBC5, Bratislava – 220 m2
T-Systems v CBC1 expanzia, Bratislava - 300 m2
HENKEL Slovensko v Apollo BC II, Bratislava – 3000 m2
MSD, Haarlem v Holandsku – 6400m2, pre GC Takenaka Corporation
Sanofi Aventis a ZENTIVA v Aupark Tower, Bratislava, 2000 m2
TRANSPETROL centrála na Šumavskej ul. - vstup. hala a 1.NP, Bratislava
Hotel Adria - zmena wellness na kongresovú halu so zázemím, Trenč. Teplice - 200 m2
SONY Slovakia – závod na výrobu LCD vrátane interiérov admin. budove, Nitra – 5000 m2
T-Systems v CBC1, Bratislava - 850 m2
KIA MOTORS Slovakia – automobilový závod vrátane interiérov admin. budovy a kancelárskych stavieb v halách, Teplička n/Váhom - 8000 m2

referencie   priemyselné a logistické stavby

2017–2018
2016–2017
          2014
          2013

2010-2011
          2010
2009-2010
2007-2009
2005-2006

Jaguar Land Rover # administratívna budova, Nitra – 12 000 m2
Jaguar Land Rover # automobilový závod, zvarovňa, Nitra – 100 000 m2
Bridgestone Hungary # arch. úpravy vstupných objektov závodu, Tatabánya - 600 m2
HENKEL - testovacie laboratória, Bratislava - 500 m2
ABB - Laboratórium robotiky, Bratislava - 350 m2
AU Optronics # výrobný závod pre elektroniku, Trenčín - 125 000 m2
HALLA Climate # DÚR pre výrobný závod na chladiacu techniku, Ilava - 40 000 m2
SONY Slovakia # Logistické centrum + dopravníkový most , Nitra - 60 000 m2
SONY Slovakia # závod na výrobu LCD, Nitra - 60 000 m2
KIA MOTORS Slovakia # automobilový závod, Teplička n/Váhom - 230 000 m2
# Architektonické služby a koordinácia pre gen. dodávateľa TAKENAKA EUROPE GmbH, o.z.

referencie   občianske stavby

          2016
          2015


          2012
2010-2011
          2009
          2008
2006-2007
          2006
          2005

Nuppu Offices – administratívna budova 37 000 m2, stupeň PSP
Konverzia obchodných priestorov na atyp. byty - 8000 m2 - - v realizácii
Mestský interiér, návrh verejných priestorov obytného súboru 5000 m2
Obytný súbor, Bratislava IV - stupeň DÚR
Rodinný dom, Hainburg - Einreichplan
Rodinný dom, Bratislava - Koliba - stupeň PSP, RP
Rodinný dom, Pernek
2 polyfunkčné bloky, Vydrica, Bratislava - stupeň DÚR
Obytný súbor pre zahraničných investorov, Čierna Voda
Rodinný dom, Bratislava Koliba, stupeň PSP
Rodinný dom s grafickým ateliérom, Jabloňové

referencie   súťaže

2016
20142013
2012
2010
2007
2004


2003

2002

Cvernovka – vyzvaná súťaž na revitalizáciu bývalého priemyselného areálu
Trenčín - mesto na rieke - urbanistická súťaž
Rekonštrukcia interiéru Galérie Ľ. Fullu, Ružomberok – architektonická súťaž - odmena
Interiéry novej centrály ČSOB, Zuckermandel, Bratislava - architektonická súťaž - víťaz
Centrálna rozvojová os Petržalka, Bratislava - urbanistická súťaž
Rusovce Bratislava - rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata
Helsinki - mestská knižnica - architektonicko-urbanistická súťaž
Castellum - nové centrum Rusoviec - architektonicko-urbanistická súťaž - odmena
Vydrica - architektonicko-urbanistická súťaž
Pavilón pre pacientov s Alzheimerovou diagnózou, Bratislava - architektonická súťaž
Budova veľvyslanectva SR, Praha – architektonická súťaž - 2. kolo
Budova veľvyslanectva SR, Praha – architektonická súťaž – 1. Kolo
Koncertná sieň, Brno - architektonická súťaž
Pastoračné centrum, Jarovce - architektonická súťaž
Vydrica, Bratislava - architektonicko-urbanistická súťaž
Rímsko-katolícky seminár a teologická fakulta, Bratislava - architektonická súťaž


kontakt

ARDELINE, s.r.o.
Šulekova 22, 811 03 Bratislava
IČO: 35 895 535
DIČ: 2021861776
IČ DPH: SK2021861776
zapísaná v Obch. registri vedenom na Okres. súde Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 32668/B

    office

Bartoňova 2B, 811 03 Bratislava
GPS N 48.145889, E 17.095148
GSM +421 903 434 201
office@ardeline.sk

Mgr.art. Martin Hruška

partner, autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1292AA
GSM +421 903 434205
martin.hruska@ardeline.sk

Ing. Jana Jandová

partner, projektová koordinátorka
GSM +421 903 502220
jana.jandova@ardeline.sk